Carlo Ognibene

Bil je prvi bistriški italijanski župan potem, ko so združili trnovsko in bistriško občino v enotno občino z izmišljenim italijanskim imenom Villa del Nevoso v letu 1927. Bil je pobudnik gradnje kompleksa stavb občine, banke in lekarne (danes Bazoviška 14, 16 in 18). Potem, ko so prepovedali domače planinsko društvo in zaplenili društveno premoženje je prevzel je vodenje italijanske planinske podsekcije Bisterza, kasneje Villa del Nevoso, reške sekcije italijanske planinske organizacije (CAI). Navdušil se je za čebelarstvo. Strokovno pomoč mu je nudil domači čebelar Ivan Šajn, ki ga je prav zaradi čebelarskega znanja zaposlil na občini. Po poroki z domačinko iz Podgraj je tam imel razmeroma velik čebelnjak. Sodeloval je na razstavah v severni Italiji in prinašal domov tudi osvojena priznanja in medalje za svoj med.