Društvo so vodili2017-11-25T21:53:19+01:00

Društvo so vodili

Na pobudo Antona Žnideršiča so domači čebelarji 21.7.1907 ustanovili Čebelarsko podružnico v Ilirski Bistrici. Njen prvi predsednik je bil Radovan Strnad, ki je društvo vodil do prve svetovne vojne.

Radovan Strnad, prvi društveni predsednik, je kmalu po začetku prve svetovne vojne moral obleči vojaško suknjo. Vpoklican je bil na južno bojišče v Hercegovino in  na srečo živ in zdrav prestal vojno vihro. Po vojni je zaradi nove državne meje ostal v Ljubljani.

Strnad Radovan, 1917

Po 1. svetovni vojni so fašistične oblasti prepovedale vsa slovenska društva, tako tudi čebelarsko.
Po drugi svetovni vojni – leta 1947 – je bilo ponovno ustanovljeno društvo, predsednik je bil Anton Možina. 

Anton Možina

Za obdobje do leta 1974 zbiramo podatke. Če kdo razpolaga z njimi, naj nam pomaga.

Kasneje so društvo vodili:

1974 – 1977: Ivan Šajn

1977 – 1982: Ivan Tomšič

1983 – 1986: Peter Penko

1987 – 1988: Alojz Baša

1989 – 1994: Ivan Skrt

1995 – 2005: Ivan Šuštar

2005 – 2012 Zorko Žabec

2012 – 2015 Jugoslav Logar

2016 Milena Urh