V Knežaku so se s čebelarstvom ukvarjali pri Tišlarjevih. Gospodar Anton Černetič, roj. 1873 je bil po poklicu mizar in si je sam izdelal žnideršičeve panje ter okrog leta 1920 postavil čebelnjak na domačem
vrtu.

Sin Herman se je ob očetu navdušil za čebele že kot otrok in jim posvetil veliko pozornosti vse do svoje smrti. Največ je imel do 33 čebeljih družin. V skrbi za raznovrstnost medu je dosti pozornosti posvetil prevozu čebel na pašo, še posebej v gozd naobmočje Mašuna. Vozili so jih z vozovi. Herman je po očetu obvladal mizarsko obrt, sam pa se je izučil za soboslikarja in pleskarja. V iskanju zaposlitve je leta 1955 odšel v Koper, zato je večino čebeljih družin oddal in prodal. Po težki nesreči v Kopru, se je kot upokojenec – invalid vrnil v Knežak na svoj dom. Tu se je spet lotil čebelarjenja vendar le s sedmimi panji, ki jih je ohranjal vse do svoje smrti leta 1991. Na čebelarjenje Hermana Černetiča v Knežaku (sedaj št. 8) spominja čebelnjak na vrtu pred hišo, ki je na novo prebarvan in ima obnovljeno streho.

Po zapisu Mirke in Antona Černetiča, 2010

Herman Černetič