Ivan Makarovič, 1861 – 1957

Drugi pomemben jelšanski čebelar je vsekakor bil nadučitelj Ivan Makarovič. (1861-1957)
Rojen je bil v Goljevici pri Gorici, 30.4. 1961. Maturiral na učiteljišču v Kopru 1980, služboval v Čepovanu (1880-1883) in Kromberku (1884-1885). V Jelšanah je učiteljeval in bil nadučitelj od leta 1885 do 1924 torej polnih 35 let, ko so ga italijanske oblasti na silo upokojile. Umrl je v Trstu. Za krajši čas (1925) je v Jelšanah poučeval tudi njegov sin Slavoj.
Ivan Makarovič je bil izjemen prosvetni delavec in vzpodbujal društveno prosvetno delo ne le v Jelšanah, temveč tudi v širši okolici. Čebelnjak je imel ob šolski stavbi in ga s pridom izkoriščal tudi pri šolskem pouku. Po drugi svetovni voljni so podrli staro šolsko stavbo s čebelnjakom vred. Novo zgrajena šola nima čebelnjaka.