Josip Potepan Škrljev2017-11-24T12:55:45+01:00

Josip Potepan Škrljev, 1848-1893

Bil je razgleden posestnik, ljubiteljski arheolog, župan na Dolnjem Zemonu in nadžupan v Jablanici. Na Dolnjem Zemonu je imel velik čebelnjak. Zelo se je zanimal za nove vrste sadnega drevja, ki ga je priporočal tudi vaščanom. Sobivanje čebel in sadnega drevja je povezoval z znatno boljšimi sadnimi letinami. S premskim učiteljem Matijo Rantom sta opravljala pionirsko delo pri širjenju znanja o sadnem drevju in uvajanju novih vrst sadja.

Vzpodbujal je pridobivanje tradicionalnih sadnih izdelkov, tudi sadjevca, slivovca, borovničevca …
Z raznovrstnim sadjem, ki bi ga lahko rodila skromna brkinska zemlja in izprana prst v dolini Velike vode, sta poskušala reševati hud problem prehrane ljudi, posebej podhranjenih otrok. Z nadučiteljem Rantom sta nabavljala nove sadike in jih brezplačno delila vaščanom po naših vaseh. Da nista bila vedno uspešna potrjuje ohranjena epizoda, ko je gospodar prinesel domov nekaj Potepanovih sadik in jih vrgel ženi na ognjišče rekoč: »Nate mati, Potepan vam pošilja nekaj špicza podkurit!«
Dopisoval je v vse tedanje slovenske in druge časopise. Popisoval navade ljudi, grajal razvade in podučeval kako in kaj storiti v težavah. V Bleiweisovih novicah je opisoval tudi svoje izkušnje pri čebelarjenju. Bil je vsestranski kronist tega časa v našem prostoru. Njegov neprecenljiv delež je pri amaterskem raziskovanju arheoloških lokacij nad svojo vasjo. Opis raziskav in najdb na zemonskem gradišču je objavil zagrebški zgodovinski časopis: »Arkiv za povjesticuJugoslovensku«, 1885, celo na devetih straneh.

Po njegovi zaslugi je Vas pridobila tudi novo šolsko stavbo z vrtom.
Josipu Potepanu je »presvitli cesar 9. septembra 1883 za zasluge pri skrbi za umno kmetijstvo milostno podelil odlikovanje Srebrni križ s krono«, je zabeležil Slovenski narod.
Daleč naokoli je bil znan tudi njegov čebelnjak in njegovo študijsko delo v njem. Bil je viden član Kmetijske družbe za Kranjsko in za zasluge na tem področju prejel več državnih odličij.
Čebelarsko tradicijo pri Škrljevih nadaljuje njegov pravnuk Ivan Potepan.

Ob 160. letnici rojstva 25. okt. 2008 je Društvo za krajevno zgodovino in kulturo postavilo na vaškem kulturnem domu na Dolnjem Zemonu spominsko ploščo. Domači filatelisti v PND pa do izdali posebno znamko z likom Josipa Potepan. Na D. Zemonu je ta dan, Popepanu v čast prvič delovala tudi prava pošta s posebnim poštnim žigom in dopisnicami posvečenimi svojemu velikemu vaščanu.

Vojko Čeligoj