Josip Štemberger, 1871 – 1963

V Jelšanah sta čebelarila dva pomembna domačina. Prvi je bil dolgoletni jelšanski župan, posestnik, trgovec, gostilničar, muzikant in javni delavec Josip Štemberger.

Bil je tudi ustanovni član in odbornik ilirkobistriške podružnice osrednjega slovenskega čebelarskega društva. Na vrtu je imel velik zidan čebelnjak za 50 panjev. Stare »amerikance « je kmalu zamenjal z »žnideršiči«. Redno se je družil s svojim čebelarskim vzornikom Antonom Žnideršičem in se udeleževal vseh čebelarskih shodov v Ilirski Bistrici. Bil je velik narodnjak. Dejaven je bil v vseh jelšanskih društvih. Za marljivo delovanje v odborih Rdečega križa je dobil še pred prvo vojno posebno državno odličje, srebrno medaljo in veliko diplomo. Bil je dobitnik tudi več drugih državnih odličij. Kot uspešen domačin in organizator je bil kar nekaj mandatov tudi jelšanski župan. Tudi njega je močno prizadela italijanska okupacija naših krajev. In še huje je bilo, ko so novi oblastniki prepovedali slovensko govorico in slovensko petje. Prav zaradi slovenskega petja v svoji gostilni, kar naj bi bilo na javnem mestu prepovedano, so ga fašisti že leta 1940 odgnali v internacijo. Iz južne Italije je poslal domov foto album in ob fotografi jah v osmih kiticah predstavil svoje prisilno bivanje v tujem svetu. Posebej je zanimiva tretja kitica v kateri se spominja svojih dragih čebelic, ki jih je moral na silo zapustiti doma.

… »Tudi tu cvetijo cvetičice,
Po njih šumijo čebelice,
A naših rož je lepši cvet,
Čebelic naših slajši med!…«

Za njim je čebelnjak v Jelšanah prevzel sin Ciril, ki je tudi čebelaril in imel do 30 panjev. Po letu 1961 niso imeli več čebel. Štembergerjev čebelnjak še danes stoji sredi Jelšan in spominja na živahno čebelarsko dejavnost družine.

Josip Štemberger