Karel Jamnik, 1891-1949 in Viktor Berce, 1909 – 20052017-11-25T10:59:20+01:00

Podobno kot pri drugih župniščih so imeli čebelnjak tudi ob trnovskem župnišču. Seveda je bilo čebelarstvo odvisno predvsem od tega ali je med službujočimi duhovniki bil tudi vešč čebelar ali ne.

Po pripovedovanju g. Bogdana Berceta, kasnejšega trnovskega župnika in dekana se je s čebelarstvom ukvarjal že trnovski župnik in dekan Karel Jamnik (1891-1949).

Izza župnišča je na sončni legi dal postaviti lesen čebelnjak in se s čebelami ukvarjal do svoje rane smrti. V začetku druge svetovne vojne je bil s skupino slovenskih duhovnikov interniran v okolico Verone. Po vojni je g. Jamnik bil imenovan za apostolskega administratorja tedanje celotne reške škofi je, ki je po njegovi zaslugi ta čas imela sedež v Trnovem. Zaradi vseh obveznosti pa tudi načetega zdravja se verjetno ni utegnil dosti več posvečati čebelarstvu.

Po njegovi smrti je v letu 1950 župnišče in dekanijo v Trnovem prevzel g. Viktor Berce. Sam je čebelaril že v Slivju na svojem prejšnjem službenem mestu. Postopoma je preselil panje v Trnovo v star lesen čebelnjak. Na Bistriškem je našel dosti prijateljev čebelarjev, ki so mu pomagali prevažati čebele v različne kraje v širši okolici, zlasti v gozd in na Vipavsko. Očitno je imel s čebelarjenjem ambiciozne načrte. V letih 1967 in 1968 sta Bercetov brat in nečak Bogdan podrla star lesen čebelnjak in postavila lep zidan čebelnjak. Poleg 20 panjev čebel v Trnovem je g. Viktor Berce imel nekaj panjev še v Jelšanah in nekaj v Hrenovicah pri Postojni.

Čebelaril je v »žnideršičevih panjih«, ki jih je imel največ 40. Pri čebelarjenju so mu priskočili na pomoč tudi mladinci iz Bistrice in Trnovega. Jože Samsa iz Gornjega kraja pove zgodbo, ko je g. Bercetu povedal, da je na Sviščakih dosegljiv roj čebel, je ta takoj organiziral reševanje roja. Jožetu je v nahrbtnik naložil mali panj in že sta pohitela z motorjem Guzzi na 20 km oddaljene Sviščake. Niti slaba in makadamska cesta ga ni odvrnila od namere. Glede čebel pa je sledilo razočaranje. V vodni odprtini kjer so še dan prej bile čebele sta našla veliko družino razdraženih os. Gotovo so ose pregnale čebele in nato še oba čebelarja. G. Viktor je čebelaril vse do leta 1976, ko je sprejel novo službo v Budanjah. Tedaj je zadnjih 23 panjev podaril domačim v Dornberku, 10 panjev pa stanovskemu prijatelju in čebelarju Adolfu Šavliju. V omenjenem čebelnjaku od tedaj ni bilo več čebel. Lep zidan čebelnjak sedaj služi družabnim namenom župnišča, stavba pa je ohranila ime: »Čebelnjak« in tako ohranja spomin na čebelarjenje obeh trnovskih župnikov in dekanov-čebelarjev!

Čebelnjak na župnijskem vrtu v Trnovem; z leve: g. dekan Viktor Berce, pom. škof Jurij Bizjak in Vladimir Čeligoj. Sliko hrani družina Berce.