Mihael Kovačič, 1867-1946

je čebelaril na Preložah v Brkinih. Čebelnjak s cca 40 panji je imel ob gospodarskem poslopju. Med, je prodajal trgovcu Repincu, ki je imel ob reki Reki trgovino z mešanim blagom. V dobrih letinah je bilo medu tudi nekaj stotov. Kot se spominja njegov vnuk Robert Kovačič, je stari oče imel AŽ panje in leseno točilo. Stari oče je čebelaril vse do pred konec druge vojne, ko so Nemci in domobranci požgali celo vas. Zgorela je domačija in gospodarsko poslopje pa tudi čebelnjak in vse čebelarsko orodje. Po vojni stari oče ni več obnovil čebelnjaka, pač pa je za svoje veselje obnovil le kakih osem panjev. Po letu 1965 je obnovil čebelarstvo v družini vnuk Robert Kovačič. Največ je imel petdeset panjev, danes jih ima samo še nekaj za svojo dušo.
Na Pregarjah, osrednji brkinski vasi so čebelarili v družini Bubničevih. Imeli so dva čebelnjaka, enega celo na Rjavčah.
Ob reki Reki je čebelaril gospodar Matija Ambrožič in pomembno vplival na čebelarjenje ob Veliki vodi, tu so čebelarili še pri Lunjevih, Renkotovih in pri Bajčevih. Več o njih kasneje. V Šmagurju, v ozki dolini pod Pregarji sta se s čebelarstvom ukvarjali družini Malečkar in Šprohar.