Mihael Urbančič, 1870-19432017-11-24T12:55:44+01:00

Mihael Urbančič, 1870-1943

Avstroogrska država je podpirala čebelarjenje tudi tako, da so uslužbenci železnice imeli brezplačen prevoz čebelnih panjev na sezonsko pašo ali pri selitvi. Zato ni čudno, da je Miha Urbančič Rndkov iz Trnovega, železniški čuvaj na čuvajnici pri Mali Bukovici imel zgleden čebelnjak.

Čebele je redno prevažal z vlakom na pašo tudi v oddaljene kraje. Ob ustanovitvi domačega čebelarskega društva je bil izvoljen za podpredsednika društva. Žal o njegovem čebelarjenju ni podatkov. Slovenski čebelar ob poročilu z ustanovnega občnega zbora ČD Ilirska Bistrica zapisal prisrčen sestavek o obisku častnih gostov pri družini Urbančič v čuvajnici Mala Bukovica neposredno po končanem občnem zboru. Ogledali so si Urbančičev čebelnjak. Pohvalili so skrbno čebelarjenje Med kosilom v skromni čuvajnici pa je gostom recitiralo vseh šest Urbančičevih hčera. Po prvi vojni je Urbančič pod novimi oblastmi izgubil službo. Preselil se je v Koseze, verjetno brez čebel, saj v Kosezah nihče ne ve zanje.

Mihael Urbančič

Na sliki zakonca Urbančič.