Saša Ličan, 1901 – 1979

Saša Ličan in njegov mlajši brat Stojan sta bila
pomembna člana stare bistriške družine Ličanovih. Saša je po osnovni šoli v Trnovem obiskoval gimnazijo v Gorici in Ljubljani kjer je maturiral. Študij na Dunaju je prekinil zaradi začetka svetovne vojne. Družino si je ustvaril na novem domu (danes Titov trg 3). Staro trgovino družine Zalokar je odkupil, razširil in nadzidal, kot izgleda še danes. Bil je ugleden meščan, kulturnik in gospodarstvenik
tudi poslovno zelo uspešen.

Nadaljeval je čebelarsko tradicijo svojega pradeda Aleksandra Ličana. Ohranil je znani Ličanov čebelnjak med krakoma sedanje Prešernove ulice, danes nov stanovanjski blok. Pri gospodarnem čebelarjenju v čebelnjaku sta mu pomagala čebelarja Ivan Šajn in Lojze Raspor Bilčev. Saša Ličan je bil eden od treh domačih čebelarjev, ki je imel registrirano čebelarstvo na občini Ilirska Bistrica.

Saša Ličan

Aleksander Saša Ličan pred svojim čebelnjakom okrog leta 1928