Vinko Volk 1886-1977

V Slovenskem čebelarju, letnika 1965 je kot najstarejši član ilirsko-bistriškega društva popisal svoje čebelarske začetke v članku »Kako sem začel čebelariti«. Preštudiral je knjigo Mohorjeve družbe »Umni čebelar«. Svoj prvi panj Dunajski stoječi panj je izdelal po knjigi »Domači vrtnar«, ki jo je izdala Mohorjeva družba 1903. Z njim ni bil zadovoljen. Zato se je odpravil v tri ure hoda oddaljeno Bistrico po nasvet k Antonu Žnideršiču. Ta mu je pokazal poskuse, ki jih ravno opravljal z Albertijevim panjem, ki ga je preuredil tako, da so bili satniki v medišču in plodišču enakih mer. Dostop do njih pa je bil zadaj. Mladi Vinko se je navdušil nad delom z žnideršičevimi panji in takoj naročil dva. Sosed Biščak mu je dal dva roja in mladi čebelar se je že veselil prve medene letine.

Dokupil je precej kranjičev in čebele preložil v Žnideršičeve panje, ki mu jih je izdelal suhorski mizar. O prednostih Žnideršičevih panjev se je prepričal tudi sosed Biščak in zamenjal svoje panje za Žnideršičeve. Čebelarja Žnideršiča je obiskal še večkrat in mu poročal o svojih uspehih z njegovimi panji. Vinko Volk je čebelaril do pozne starosti, kot je sam zapisal: »Vso to dobo sem bil in tudi pod Italijo, zvest naročnik «Slovenskega čebelarja«. Marsikatero prijetno uro sem prebil ob čebelnjaku in prebiranju našega lista«!

Vinko Volk