05Dec/22

Medeni dan 2022

Čebelarsko društvo Anton Žnideršič Ilirska Bistrica vas vabi na Medeni dan v Ilirski Bistrici, ki bo v nedeljo 11. 12. 2022 v Domu na Vidmu. Letos bo osrednja tema Med v kulinariki.
Vljudno Vabljeni!
 
10Feb/22

Izobraževanje NVI: Program obvladovanja varoze v prvi polovici leta 2022

Prijava na izobraževanje

Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob predavanju., ker je število udeležencev na izobraževanju  lahko omejeno.

Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja, ki velja kot dokazilo o udeležbi, ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. Potrdilo in spričevalo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.  

Udeleženci izobraževanja morajo glede na veljavne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb s Covid 19 izpolnjevati PCT pogoj -kdaj je PCT po Odloku izpolnjen je trenutna ureditev na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/, na izobraževanju bo zahtevano nošenje kirurških ali FFP2, FFP3 mask.

21Jan/22

Anketa o čebelarjenju

Pozdravljeni,

smo dijaki 3. letnika gimnazije Antonio Sema Piran. Pripravljamo raziskovalno nalogo o vplivu Covida-19 na čebelarjenje v Sloveniji.

Namen raziskave je ugotoviti, kako je Covid-19 učinkoval na čebelarjenje kot pridobitno dejavnost. Vaše sodelovanje je za raziskovalno nalogo ključno, saj lahko le z vašimi odgovori preverimo veljavnost naših hipotez.

Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo. 

Dijaki 3. letnika,

Lana Maria, Leon in Matej

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/a/2139fd16

21Jan/22

Prijava na tečaj za čebelarje začetnike 2022

V letu 2022 ČZS načrtuje izvedbo petih tečajev za čebelarje začetnike. Najbližji našemu čebelarskemu društvu je letos tečaj, ki bo potekal v PIVKI. Prijave na tečaje so začeli zbirati v začetku januarja. Z današnjim dnem lahko na tečaj sprejmejo še več kot 20 oseb.

Priporočamo začetnikom, povezave na prijavo in informacije::

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonQIYqmDRaXYyCNM73vgwJaMdrQiIiW3a0xqMGCe10gvpPg/viewform

13Jul/21

Pogorel je čebelnjak-prošnja za pomoč

Našemu članu Jožetu Vrhu je 7.7.2021 v celoti pogorel čebelnjak z 18 družinami in čebelarsko opremo. Pogorelo je tudi nekaj kmetijskih strojev. Nastalo je za cca 10.000 € škode. Žal je imel vse čebele v tem čebelnjaku, tako da je ostal popolnoma brez čebel. Naše čebelarsko društvo je začelo z zbiranjem sredstev za pomoč čebelarju v višini 10 € po članu. V prvi fazi je obnova čebelnjaka, nato nabava panjev in opreme. Naselitev čebel planira za jeseni oziroma spomladi. Ker sam ne zmore tega finančnega zalogaja, se kot društvo obračamo na občane Ilirska Bistrica, da kakorkoli pomagajo. Sredstva zbiramo na račun Čebelarskega društva Ilirska Bistrica TRR: SI56 1010 0003 5699 293 pri banki Sanpaolo Bank.

Vsa sredstva bodo strogo namenjena za pomoč našemu čebelarju.
Stopimo skupaj in pomagajmo našemu članu da ponovno naseli čebel v svoj čebelnjak.
Hvala.
Naj medi!
Predsednik ČD Anton Žnideršič Ilirska Bistrica
Aleksander Primc

05Jun/21

Čebelji praznik uspešno izpeljan!

Uspešno smo zaključili tridnevno prireditev Čebelji praznik, ki je potekala pred čebelarskim domom. Na prireditvi smo predstavili čebelarsko opremo in življenje čebel ter posebej poudarili pomen ohranjanja čiste narave. Obiskovalci so si z velikim zanimanjem ogledali našo bogato čebelarsko zbirko.
 
Obiskali so nas učenci osnovnih šol Anton Žnideršič, Dragotin Kette in Kuteževo. Na dogodek je prišlo veliko skupin otrok iz vrtcev, ki so bili navdušeni nad igrico močna čebela. Prireditve se je v treh dneh skupno udeležilo preko 350 otrok. Vsi predšolski otroci so dobili medene lizike, starejši pa medeno potico.
Z obiskom nas je počastil župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc, ki si je ogledal čebelji paviljon, muzejsko zbirko in prostore čebelarskega doma.
 
Zahvalili bi se vsem čebelarjem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji prireditve, Občini Ilirska Bistrica in Visit Ilirska Bistrica za sodelovanje in podporo, Tv Galeja za promocijo ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izpeljavi Čebeljega praznika. Po koncu prireditve smo čebelji paviljon uspešno vrnili Čebelarski zvezi Slovenije na Lukovici.
26Maj/21

Vabljeni na Čebelarske dneve!

Čebelarsko društvo Anton Žnideršič Ilirska Bistrica vabi od
31.5. do 2.6.2021 med 9:00 in 16:00 uro na Čebelarske dneve.
 
Program:
– ogled čebelarskega paviljona Čebelarske zveze Slovenije,
– odprta vrata čebelarskega doma in ogled čebelarskega muzeja – čebelarske zbirke,
– stojnice s čebelarsko opremo, pokušina medov,…
 
Vljudno vabljeni!
12Apr/21

Pregled stanja na zahodu države z dne 9.4.2021

Danes smo pregledali stanje na območju Primorske. Glede na stanje temperatur v tem tednu je akcija močno prizadeta. Tista območja, kjer je bila temperature tudi pod – 3°C so poganjki že povsem suhi in ob dotiku odpadejo. Takšno stanje nakazujejo vse nižje lege celotnega območja. Tako Vipave, Ajdovščine, Nove gorice, Goriških Brd, Sežane, Doline Branice in žal tudi Kopra.
V višjih legah teh območjih, nad cca 60m nadmorske višine, poganjki za enkrat še niso suhi in ne razpadajo. Tu je temperatura bila 0 °C ali malo pod njo in bo stanje bolje vidno v prihodnjem tednu, ko bomo to območje ponovno pregledali.
Ostala območja Primorske Črni kal, Kozina in Ilirska Bistrca kjer je razvoj akacije že normalno kasnejši prav tako opažamo znake poškodbe. Tudi tu so poganjki že bili vidni in prav tako dovzetni za negativne temperature, ki so se spustile kar do – 8 °C.
Glede na izredno močno pozebo in na videno stanje donosov s strani akacije žal ne moremo pričakovati. Lahko posamezna drevesa akacije v višjih legah, ki niso utrpela tolikšne škode normalno cvetijo vendar takšnih ne bo veliko. Prav tako bodo cveteli sekundarni poganjki, ki jih bodo sedaj proizvedle akacijeva drevesa vendar te niso primerljivi s primarnimi poganjki in je njihovo medenje zelo skromno.
Kljub tako močni pozebi lahko na teh območjih še opazujemo posamezne cvetoča drevesa breskve, češnje, jablane in hruške, saj prenesejo nekoliko nižje temperature kot akacija in jih pozeba ni v celoti prizadela. Poleg tega cveti regrat, ki je na pozebo neobčutljiv. Poleg tega z cvetenjem začenjata rešeljika in mali jesen. Zato upamo na čim bolj ugodno vreme v prihodnjih dneh, da jih čebele čim bolje izkoristijo in nadaljujejo svoj razvoj.
Poleg stanja same akacije smo opazovali tudi stanje na javorju, lipi in kostanju tega območja. Ta drevesa posledic pozeb ne izkazujejo.
Stanje z ostalih območji kjer je prisotna akcija bomo preverili v prihodnjih dneh in vas o njem sproti obveščali.

Naj medi!

Aleš Bozovičar, ONS