Danes smo pregledali stanje na območju Primorske. Glede na stanje temperatur v tem tednu je akcija močno prizadeta. Tista območja, kjer je bila temperature tudi pod – 3°C so poganjki že povsem suhi in ob dotiku odpadejo. Takšno stanje nakazujejo vse nižje lege celotnega območja. Tako Vipave, Ajdovščine, Nove gorice, Goriških Brd, Sežane, Doline Branice in žal tudi Kopra.
V višjih legah teh območjih, nad cca 60m nadmorske višine, poganjki za enkrat še niso suhi in ne razpadajo. Tu je temperatura bila 0 °C ali malo pod njo in bo stanje bolje vidno v prihodnjem tednu, ko bomo to območje ponovno pregledali.
Ostala območja Primorske Črni kal, Kozina in Ilirska Bistrca kjer je razvoj akacije že normalno kasnejši prav tako opažamo znake poškodbe. Tudi tu so poganjki že bili vidni in prav tako dovzetni za negativne temperature, ki so se spustile kar do – 8 °C.
Glede na izredno močno pozebo in na videno stanje donosov s strani akacije žal ne moremo pričakovati. Lahko posamezna drevesa akacije v višjih legah, ki niso utrpela tolikšne škode normalno cvetijo vendar takšnih ne bo veliko. Prav tako bodo cveteli sekundarni poganjki, ki jih bodo sedaj proizvedle akacijeva drevesa vendar te niso primerljivi s primarnimi poganjki in je njihovo medenje zelo skromno.
Kljub tako močni pozebi lahko na teh območjih še opazujemo posamezne cvetoča drevesa breskve, češnje, jablane in hruške, saj prenesejo nekoliko nižje temperature kot akacija in jih pozeba ni v celoti prizadela. Poleg tega cveti regrat, ki je na pozebo neobčutljiv. Poleg tega z cvetenjem začenjata rešeljika in mali jesen. Zato upamo na čim bolj ugodno vreme v prihodnjih dneh, da jih čebele čim bolje izkoristijo in nadaljujejo svoj razvoj.
Poleg stanja same akacije smo opazovali tudi stanje na javorju, lipi in kostanju tega območja. Ta drevesa posledic pozeb ne izkazujejo.
Stanje z ostalih območji kjer je prisotna akcija bomo preverili v prihodnjih dneh in vas o njem sproti obveščali.

Naj medi!

Aleš Bozovičar, ONS