Našemu članu Jožetu Vrhu je 7.7.2021 v celoti pogorel čebelnjak z 18 družinami in čebelarsko opremo. Pogorelo je tudi nekaj kmetijskih strojev. Nastalo je za cca 10.000 € škode. Žal je imel vse čebele v tem čebelnjaku, tako da je ostal popolnoma brez čebel. Naše čebelarsko društvo je začelo z zbiranjem sredstev za pomoč čebelarju v višini 10 € po članu. V prvi fazi je obnova čebelnjaka, nato nabava panjev in opreme. Naselitev čebel planira za jeseni oziroma spomladi. Ker sam ne zmore tega finančnega zalogaja, se kot društvo obračamo na občane Ilirska Bistrica, da kakorkoli pomagajo. Sredstva zbiramo na račun Čebelarskega društva Ilirska Bistrica TRR: SI56 1010 0003 5699 293 pri banki Sanpaolo Bank.

Vsa sredstva bodo strogo namenjena za pomoč našemu čebelarju.
Stopimo skupaj in pomagajmo našemu članu da ponovno naseli čebel v svoj čebelnjak.
Hvala.
Naj medi!
Predsednik ČD Anton Žnideršič Ilirska Bistrica
Aleksander Primc