Pozdravljeni,

smo dijaki 3. letnika gimnazije Antonio Sema Piran. Pripravljamo raziskovalno nalogo o vplivu Covida-19 na čebelarjenje v Sloveniji.

Namen raziskave je ugotoviti, kako je Covid-19 učinkoval na čebelarjenje kot pridobitno dejavnost. Vaše sodelovanje je za raziskovalno nalogo ključno, saj lahko le z vašimi odgovori preverimo veljavnost naših hipotez.

Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo. 

Dijaki 3. letnika,

Lana Maria, Leon in Matej

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/a/2139fd16