Prijava na izobraževanje

Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob predavanju., ker je število udeležencev na izobraževanju  lahko omejeno.

Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja, ki velja kot dokazilo o udeležbi, ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. Potrdilo in spričevalo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.  

Udeleženci izobraževanja morajo glede na veljavne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb s Covid 19 izpolnjevati PCT pogoj -kdaj je PCT po Odloku izpolnjen je trenutna ureditev na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/, na izobraževanju bo zahtevano nošenje kirurških ali FFP2, FFP3 mask.