Anton Žnideršič – Nikola Tesla čebelarstva

Večkrat razmišljam o izumih mojega dedka Antona Žnideršiča in ga v svojih mislih na nek način primerjam z čudovitim umom Nikole Tesle. Lahko bi rekla, da se mi zdi njegov pomen za slovensko čebelarstvo, kot je pomen Nikole Tesle na področju elektrotehnike.

Izumitelj, čebelar in gospodarstvenik iz Ilirske Bistrice je postal osrednja osebnost slovenskega čebelarstva v 20. stoletju.

Pomembni bistriški čebelarji

sodobniki Antona Žnideršiča

Aleksander Ličan
1839-1890

Mon. Dr. Josip Ličan
1874-1929

Ivan Bilc
1874-1939

Mihael Urbančič
1870-1943

Josip Štemberger
1871 – 1963

Ivan Makarovič
1861-1957

Jožef Hrabar
1882 – 1965

Matija Rant
1848—1917

Josip Potepan Škrljev
1848-1893

Učitelj Andrej Kenič
1884 – 1965

Kristof Sabade
1875-1916

Ivan Šajn
1896 – 1985

Saša Ličan
1901 – 1979

Milan Ličan
1901-1952

Vinko Volk
1886-1977

Pavel Žnidaršič Mumčev
1889–1975

Mihael Kovačič
1867-1946

Franc Horvat
1900 – 1977

Kazimir Mirko Kranjec
1891-1972

Anton Možina
1899-1980

Jože Dodič
1899-1973

Carlo Ognibene
prvi bistriški italijanski župan

Josip Prosen
1906-1985

Jožko Renko – Lunjev
1912-1996

Jože Renko Matijetov
1912 – 1998

Karel Jamnik
in Viktor Berce

Herman Černetič
1915 – 1991

Frank Jože
1912-1989

Andrej Ljubič
1910-1977

Josip Logar
1930-2000

Ivan Skrt
1917-2008