19Maj/20

Tretje leto zapored je 20. maj svetovni dan čebel

Letos je ta dan v času pandemije in zato brez družbenih in društvenih aktivnostih. Tako letos ne bo dneva odprtih vrat oziroma bo v takšni ali drugačni obliki kasneje, ko bo to mogoče. Letos Svetovni dan čebele dan obeležujemo samo z tonamensko zastavo na čebelarskem domu.
Čebelarji pa smo v teh dneh še bolj aktivni, saj smo v obdobju največjega dogajanja v  čebeljih družinah. 
Čebelarski dom bo odprl svoja vrata takoj, ko bo to mogoče in varno.
 Interesenti za ogled čebelarske zbirke lahko pokličete na telefon 031 466 976 ali 041 484 174
Preberite si lahko  govor predsednika ČZS ob svetovnem dnevu čebel – http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10879  
24Mar/20

Vladimir Širca prejemnik najvišjega čebelarskega odlikovanja

Na Občnem zboru ČZS je bilo 6.4.2019 Vladimirju Širci podeljeno najvišje čebelarsko priznanje Odličje Antona Janše I. stopnje.

Vladimir Širca je eden najprepoznavnejših čebelarjev v našem kraju. Čebelariti je začel 1968 leta in do nedavnega čebelaril z več kot 80-timi čebeljimi panji. Do nekaj let nazaj je bil tudi aktiven prevoznik na čebelje paše. V društvu deluje že 52 let. Ravno tako je že toliko let član ČZS. V vseh letih (razen v enem mandatu) je bil v vodstvenih organih društva – kakor član UO ali NO ali član oziroma predsednik različnih komisij.

Leta 1987 je opravil izpit za pooblaščenega preglednika, ki ga je vodil mag. Javornik. V sodelovanju z veterinarji je dolga leta deloval na terenu kakor mentor ter pomagal čebelarjem začetnikom predvsem iz področja zdravstvenega varstva čebel.
Najvplivnejšo vlogo pri pospeševanju čebelarstva v najširšem pomenu te besede pa je imel dolgih 50 let na področju razporejanja paše. Razporejevalec in poverjenik za pasišča gozdnega medenja na širokem območju ČD. Skrb za opazovalni postaji Mašun in Grajševka sta bili dolga leta njegova naloga.
Brez zavzetih čebelarjev, kakor je Vladimir Širca delovanje v letih, ko ni bilo pametnih telefonov in računalnikov ne bi bilo mogoče in tudi njegova vloga pri promociji čebelarstva na teh območjih je neprecenljiva.


Vladimir Širca je najvišje čebelarsko priznanje dobil za delovanje na vseh področjih od izobraževanja in osveščanja čebelarjev, do uspešnega sodelovanja s krovno organizacijo na področju gozdnega medenja, predvsem pa je vidna njegova neprecenljiva vloga pri angažiranju v domačem čebelarskem društvu. Njegove osebnostne lastnosti, kakor so predanost in spoštljivost do ljudi in narave, pripravljenost pomagati in predvsem ljubezen do čebel pa so lahko samo za zgled vsem nam čebelarjem.

Čestitke v imenu vseh članov ČD Anton Žnideršič Ilirska Bistrica!

24Mar/20

Ali veš…..

… da čebele živijo s človekom v sožitju že tisočletja ?
… da, bo 4 leta po izumrtju čebel izumrl tudi človek ( Einstein ) ?
… da je čebelarstvo veja kmetijstva in da imajo ostale kmetijske panoge 90% koristi od čebel, čebelar pa samo 10% ?
… da so običajno žuželke opraševalke vezane le na določeno vrsto rastlin, čebele pa skoraj vse vrste rastlin?
… da čebele opravijo 95 % dela pri oplajanju rastlin in le čebele oplajajo 70 % vrst rastlin ?
… da v nekaterih državah sadjarji dobro plačajo čebelarjem, če pripeljejo čebele v sadovnjak, da oplodijo sadno drevje?
… da v V ZDA ocenjujejo letni promet pri opraševanju sadovnjakov na 90.000.000.000 $ ( 90 milijard dolarjev)
… da v kitajski provinci Sečuan oprašujejo hruškove nasade ročno, ker ni več čebel ?
… da je v eni čebelji družini lahko do 80.000 čebel, pozimi pa le nekaj tisoč ?
… da čebelja družina porabi na leto za svoj razvoj do 80 kg medu?
… da čebele v naravi nabirajo sladko tekočino (nektar) in mano, med postane šele v panju, ko ga čebele predelajo?
… da je v nektarju ali mani od 40% do 90% vode, v medu pa največ 20% ?
… da morajo za 1kg medu čebele obiskati 5.600.000 cvetov in pri tem preletijo 40.000 km
… da matica izleže v poletnih mesecih in ob dobrih pogojih na dan tudi več kot 1.500 jajčec, ki so petkrat težja kot ona sama?
… da se matica hrani samo z matičnim mlečkom?
… da vosek pridelujejo mlade čebele, stare 12-18 dni ?
… da naravni med skoraj vedno kristalizira, se strdi ? Od tu ime strd.
… da boš z rednim uživanjem čebeljih pridelkov krepil svoje zdravje in telo ?
… da je največji sovražnik narave in posredno tudi čebel človek ?

Iz različnih virov zbral Branko Skrt